Kdo jsme

Jsme advokáti zaměřující se na oblast smluvního práva, právních vztahů k věcem nemovitým, zastupování v soudním a rozhodčím řízenírodinného práva, trestního práva a insolvenčního práva. Při poskytování právních služeb v posledním uváděném odvětví využíváme praktických zkušeností načerpaných díky výkonu činnosti insolvenčního správce.

Vedle právních služeb poskytujeme i služby mediační.

Všechny služby poskytujeme v českém, anglickém i francouzském jazyce v rovnocenné kvalitě.

 

 

 
 
=