Smluvní právo

Naše právní služby zahrnují též sepis, vyjednávání a připomínkování všech typů občanskoprávních a obchodních smluv, včetně smluv nepojmenovaných, zejména kupních smluv, smluv o dílo, smluv o postoupení pohledávek, příkazních smluv, komisionářských smluv, smluv o zprostředkování, smluv o sdružení, smluv o úvěru, pojistných smluv, leasingových smluv, smluv o správě nemovitostí, nájemních a podnájemních smluv, smluv o zápůjčce, smluv o výpůjčce, darovacích smluv, smluv o zřízení věcného břemene, přípravu tzv. letter of intent a confidentiality agreements, obchodních podmínek a reklamačních řádů. Současně jsme připraveni Vám poradit se zajištěním závazků (např. smluvní pokuty, ručení, zástavy či finanční záruky), jejich změnou či zánikem a vypracovat tomu odpovídající dokumenty, včetně právních stanovisek.

Pokud je tato oblast tou, ve které hledáte právní pomoc, prosím neváhejte nás kontaktovat.

=