Veronika Weigl, advokátka, zapsaná mediátorka a insolvenční správkyně

Zaměření:
právo obchodních společností
smluvní právo
právní vztahy k věcem nemovitým
zastupování v soudním, rozhodčím a správním řízení
insolvenční právo

více...

 

Josef Weigl, advokát

Zaměření:
zastupování v soudním, rozhodčím a správním řízení
rodinné právo
trestní právo
právo dopravních přestupků

více...

=