Veronika Weigl, advokátka, zapsaná mediátorka a insolvenční správkyně

Zaměření:

smluvní právo

právní vztahy k věcem nemovitým

zastupování v soudním a rozhodčím řízení

insolvenční právo

více...

 

Josef Weigl, advokát

Zaměření:

zastupování v soudním a rozhodčím řízení

rodinné právo

trestní právo

více...

=