Pokud jste jako zájemce-spotřebitel uzavřeli smlouvu o realitním zprostředkování (rezervační smlouvu) s realitní kanceláří a prodávajícím, kde jste se zavázali uhradit smluvní pokutu za neuzavření kupní smlouvy (smlouvy o smlouvě budoucí), následně kupní smlouvu nebo smlouvu o budoucí smlouvě kupní neuzavřeli a realitní kancelář si započetla Vámi uhrazenou rezervaci na smluvní pokutu za neuzavření smlouvy nebo po Vás realitní kancelář či prodávající požaduje zaplacení smluvní pokuty, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vás v dané věci za výhodných podmínek zastoupíme.

=