Právo obchodních společností

Rádi Vám poskytneme úplný právní servis ve věcech zakládání a rušení společností, přeměn společností, pořádání valných hromad a zasedání statutárních a jiných orgánů společností, uvádění zakladatelských dokumentů do souladu se zákonem a jejich změn, zakládání zákonem požadovaných dokumentů do sbírky listin obchodního rejstříku, zvyšování a snižování základního kapitálu, úpravy smluvních vztahů členů statutárního orgánu ke společnosti, zajišťování živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění, zápisu změn do obchodního rejstříku a dále ve věcech akvizic společností a převodů a nájmů obchodních závodů či jejich části. V souvislosti s právě uvedeným je samozřejmostí vypracování kompletní smluvní a jiné právní dokumentace, popř. její připomínkování a aktivní participace na procesu sjednávání smluvní dokumentace.

Pokud je tato oblast tou, ve které hledáte právní pomoc, prosím neváhejte nás kontaktovat.

 

 

=