Insolvenční právo

Zastupujeme věřitele ve všech fázích insolvenčního řízení, včetně incidenčních sporů. Uplatníme jeho práva přihláškou pohledávky i pořadem práva, zajistíme věřiteli adekvátní postavení v insolvenčním řízení i jeho zastoupení ve věřitelských orgánech, kontrolujeme majetkové dispozice mající dopad na uspokojení jeho pohledávek, minimalizujeme riziko sankcí spojených s nedůvodným insolvenčním návrhem nebo popřením pohledávek.

Vyhodnotíme situaci dlužníka před zahájením insolvenčního řízení. Doporučíme vhodný způsob řešení jeho úpadku a připravíme nezbytné podklady, včetně insolvenčního návrhu, návrhu reorganizačního plánu, zprávy o reorganizačním plánu a dalších dokumentů.

Pokud je tato oblast tou, ve které hledáte právní pomoc, prosím neváhejte nás kontaktovat.

=