Rodinné právo

Jsem schopni Vám dobře poradit též v otázkách společného jmění manželů, zejména pokud jde o zúžení či rozšíření jeho zákonného rozsahu, zastoupit Vás v rozvodovém řízení, vyřešit majetkové vypořádání manželů v souvislosti s rozvodem, a uplatňovat nároky na výživné či na svěření nezletilého dítěte do péče.

Pokud je tato oblast tou, ve které hledáte právní pomoc, prosím neváhejte nás kontaktovat.

=