Právní vztahy k věcem nemovitým

Nabízíme právní pomoc ve formě sjednávání a sepisu a připomínkování kupních smluv, darovacích smluv, smluv o převodu bytových a nebytových jednotek, smluv o převodu členských podílů v bytových družstvech, nájemních a podnájemních smluv, smluv o výstavbě domu či jednotek a veškeré smluvní dokumentace vztahující se k výstavbě či rekonstrukci budov či komplexů, smluv o správě nemovitostí, zástavních smluv, smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, smluv o zřízení předkupního práva, úvěrových smluv, pojistných smluv, přípravy prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek v budově i prohlášení o zrušení vymezení jednotek v domě a zajištění realizace práva přednostního nabytí práva nájemci v souladu se zákonem, právní poradenství při řešení spoluvlastnických a sousedských sporů, při uplatnění práva vypovědět nájemní vztah, při vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, jakož i ve všech ostatních záležitostech souvisejících s nemovitostmi, včetně vypracování právních stanovisek.

Pokud je tato oblast tou, ve které hledáte právní pomoc, prosím neváhejte nás kontaktovat.

=